WAŻNE !!! SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

, , , , , ,

SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2023/2024 będą kontynuować edukację przedszkolną w naszym przedszkolu zobowiązani są do złożenia deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dniach

od 13 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r.
do godz. 17.00

Rodzic wypełnia „Deklarację kontynuacji” elektronicznie, przez platformę pod adresem:

www.nabor.pcss.pl/komorniki

Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić deklarację, zapisać, następnie wydrukować i podpisaną dostarczyć do nauczycielek grup. Wymagane są dwa podpisy rodziców/prawnych opiekunów.

Brak pisemnej deklaracji w określonym terminie oznacza rezygnację z usług przedszkola
w nowym roku szkolnym 2023/2024.

Dyrektor przedszkola
Elżbieta Majchrzak