Drodzy rodzice,

Informujemy, że ze względów organizacyjnych
(mała ilość zgłoszonych dzieci)
17 czerwca 2022 r. przedszkole będzie zamknięte.

Podstawa Prawna: Statut Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach
z dnia 02.02.2021r.
Rozdział 7 Organizacja pracy przedszkola § 28 ust. 6, 7, 8.

Elżbieta Majchrzak
Dyrektor przedszkola

 

Szanowni  Państwo!

W związku ze zmianą zasad epidemiologicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz Ministrem zdrowia wydał nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora sanitarnego
z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3.

W nowych wytycznych znalazły się zalecenia dotyczące: organizacji opieki w przedszkolu, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu i dziecka.

W rekomendacjach podkreślono, że każda placówka posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.

Osobą odpowiedzialną za organizację higienicznych i bezpiecznych warunków na terenie przedszkola jest Dyrektor, który uwzględnia warunki w tym m. in. lokalowe, sanitarne
i zasoby kadrowe.

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie naszej placówki określa Procedura Bezpieczeństwa Zdrowotnego wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 11/2022 z dnia 5 maja 2022 r..

Zgodnie z nią wprowadzamy w naszym przedszkolu od dnia 9 maja br.  (poniedziałek) możliwość wchodzenia rodziców (1 rodzic – 1 dziecko/dzieci) na teren placówki w celu odprowadzenia i odebrania dziecka.

Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem/dziećmi (rodzeństwo uczęszczające
do przedszkola) do przestrzeni wspólnej (korytarz, szatnia) pod warunkiem:

  • dezynfekcji rąk
  • zachowania dystansu

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.

Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, u którego zauważy objawy infekcji
lub choroby.

Prosimy, aby odprowadzanie i odbieranie odbywało się sprawnie, bez niepotrzebnego przedłużania pobytu na terenie przedszkola.

Możliwość wchodzenia rodziców do budynku przedszkola nie może dezorganizować życia  przedszkolnego i nie może być okazją do nadmiernego absorbowania uwagi nauczyciela,
który w tym czasie opiekuje się grupą.

W celu bezpośredniej rozmowy z wychowawcą na temat postępów dziecka czy też pojawiających się problemów należy umawiać się w wyznaczonych godzinach dyżuru.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej przedszkola w zakładce
„O nas”, Praca przedszkola w pandemii.

Prosimy o zapoznanie się  i stosowanie do wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa Zdrowotnego.

 

                                 Elżbieta Majchrzak

Dyrektor Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki

Drodzy rodzice,

Informujemy, że ze względów organizacyjnych
(mała ilość zgłoszonych dzieci)
2 maja 2022 r. przedszkole będzie zamknięte.

Podstawa Prawna: Statut Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach
z dnia 02.02.2021r.
Rozdział 7 Organizacja pracy przedszkola § 28 ust. 6, 7, 8.

Elżbieta Majchrzak
Dyrektor przedszkola

 

W tym roku dzieci z naszego przedszkola przygotowały piękne kartki z okazji Świąt Wielkanocnych dla Klubu Seniora z Domu Kultury „Remiza” w Plewiskach.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do włączenia się w zbiórkę materiałów opatrunkowych dla Ukrainy organizowaną przez Fundację Redemptoris Missio, która odbędzie się w naszym przedszkolu w dniach 21-30.03.2022r.

 

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za wszystkie dary dla uchodźców z Ukrainy, które z wielkim sercem

i zaangażowaniem składali Państwo w przedsionku naszego przedszkola.

Zachęcamy do dalszej pomocy, cały czas wspieramy potrzebujących na terenie Plewisk.

X