Rada Rodziców

Przedszkole Tęczowe Kredki w Plewiskach

Adres e-mail

radarodzicow.teczowekredki@gmail.com

Nr konta bankowego Rady Rodziców

BANK PKO BP: 53 1020 4027 0000 1202 1496 9291

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący
Agata Kolan

Zastępca przewodniczącego
Marta Czachorek-Obiegło

Sekretarz
Karolina Mańczak

Skarbnik
Ewelina Wylęgała-Adamska

Komisja rewizyjna

Marta Czachorek- Obiegło

Sandra Degórska

Małgorzata Kirchner

X