ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU TĘCZOWE KREDKI

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

1 raz w tygoniu

Głównym celem prowadzonych lekcji będzie:

  • Profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy (przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków, diagnozowanie logopedyczne),
  • Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w dalszej edukacji szkolnej,
  • Terapia powstałych już wad oraz zaburzeń (indywidualne ćwiczenia do powtarzania dla każdego dziecka)

Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko wyrośnie, że jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole. Nad nieprawidłowościami należy pracować od momentu wystąpienia, aby zapobiec ich pogłębianiu się i dalszym konsekwencjom. W Tęczowych Kredkach oferujemy możliwość skorzystania z zajęć profilaktycznych, które odbywać się będą 1 x w tygodniu

Prowadząca

Pani Grażyna Golińska-Borowiak

1x

w tygodniu