Akcje i Projekty

W KTÓRYCH UCZESTNICZY PRZEDSZKOLE TĘCZOWE KREDKI

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zabawa Sztuką

Jest to program, którego celem jest propagowanie sztuki w korelacji z rozwojem kompetencji kluczowych u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, zapoznania z wybranymi dziełami i ich twórcami oraz poznania różnorodnych technik plastycznych, rozwijania poczucia estetyki i wrażliwości na piękno w sztuce.

Projekt Bliżej pieska

Celem projektu jest niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom oraz uczenie dzieci właściwego zachowania wobec nich. Podczas realizacji projektu dzieci mogą nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.

Projekt edukacyjny WITAMINKI

Jest to projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe.
Celami tego projektu są:
-promowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
-zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa;
-stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków;
-oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi;
-wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw według
przepisów kulinarnych

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Gramy w Zielone

Celem tego projektu jest między innymi:
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
• budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
• tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
• przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.
• poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
• uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok
• rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków
• rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt
• kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
• rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

Akcja: Bookcrossing, czyli Uwolnij książkę

Organizujemy akcję bookcrossingu w naszym przedszkolu. Jeśli macie na półkach książki dla dzieci oraz dorosłych, z którymi możecie się rozstać, to przynieście je do naszego przedszkola. Następnie my dołożymy je do punktu wymiany wszystkich przyniesionych przez Was książek. Każdy dorosły
i przedszkolak będzie mógł sięgnąć z półki książkę, przeczytać ją w domu, a potem zwrócić, by mogły ją przeczytać inne osoby.

„Książki nie lubią być więzione na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane…”,
więc uwolnij je i dziel się z innymi radością czytania”

Projekt edukacyjny Senso-Smyki

Celem projektu jest dostarczenie dzieciom przedszkolnym narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata.

Dzięki realizacji zadań wpływamy na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów.

Realizując program:
-Stymulujemy zmysły
-Rozwijamy mózg
-Integrujemy się
-Wyzwalamy kreatywność
-Dobrze się bawimy

Ogólnopolski projekt ,,Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi praz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

Akcja Zdrowo i sportowo

Akcja ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych, która zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu. Warto już od najmłodszych lat wpajać zdrowe nawyki. Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji. Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Gramy Zmysłami

Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Nakrętki dla Stefanii

Akcja polega na zbieraniu plastikowych nakrętek dla chorej Stefanii. Zbieramy nakrętki od napojów, soków, kremów, pasty do zębów, kawy, płynów do naczyń czy płukania. Pozyskane środki zostają przekazane na rehabilitację i leczenie dziewczynki. Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym.

Akcja Góra Grosza

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Akcja polega na zbieraniu polskich monet o nominale o nominale: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł.

Projekt #20minutdlaMATEMATYKI – edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

„Głównym celem projektu jest realizacja Dziecięcej Matematyki® autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z założeniami koncepcji oraz, co równie ważne, angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności matematycznej z wykorzystaniem sytuacji życiowych.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, który jest pierwszym nauczycielem matematyki, powinien być drogowskazem rodzica. Jeśli zbudujemy solidny fundament podstawowych pojęć matematycznych i będziemy pozwalać przedszkolakom „dotykać” matematyki, bawić się nią, będą one lepiej radziły sobie zarówno w edukacji szkolnej, jak i w życiu – wykazując się zaradnością życiową.”

Opis projektu pochodzi ze strony: https://blizejprzedszkola.pl/20minutdlamatematyki/o-projekcie 

Akcja Świąteczna kartka dla seniora

Jest to akcja charytatywna, której celem jest sprawienie radości i uśmiechu osobom starszym w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych.

Akcja MEN Szkoła do hymnu

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. W ramach akcji przedszkolacy i nauczyciele z całego kraju punktualnie o godz. 11:11 odśpiewali hymn „Mazurka Dąbrowskiego”.

Wielkopolska Paka od Strażaka

Ochotnicza Straż Pożarna Komorniki wraz ze strażakami z Wielkopolski organizuje zbiórkę zabawek, dla dzieci, spędzających okres świąt Bożego Narodzenia w szpitalu.

Zbierane są zabawki, artykuły szkolne, plastyczne, niemowlęce, gadżety dla nastolatków.

Upominki trafiają do dzieci na oddziałach onkologicznych szpitala w Poznaniu, oraz szpitala w Środzie Wielkopolskiej i Wrześni.

Ze względu na adresatów akcji, prosimy aby rzeczy były NOWE.

Zbiórkę zabawek prowadzimy na przełomie listopada i grudnia.

Akcja Rodacy Bohaterom

Jest to program społeczny organizowany od 2009 roku, którego celem są  trwające do dziś zbiórki darów dla bohaterów polskiej wolności. To ogólnopolskie działanie, ponad podziałami i ponad granicami.
Dwa razy w roku organizowane są zbiórki darów,  które  przekazywane są kombatantom w Polsce i na Kresach, polskim środowiskom kresowym.

Ogólnopolska kampania BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.”

opis pochodzi ze strony: https://bohateron.pl/o-nas/o-akcji/

Akcja MEN Szkoła pamięta

„Szkoła pamięta” to inicjatywa MEN, której celem jest zwrócenie uwagi wśród najmłodszych na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, związanych z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, kiedy wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych. Działania zostały zrealizowane poprzez przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych, odszukanie w domu pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowanie prezentacji na ten temat oraz wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii za granicą.