Akcje i Projekty

W KTÓRYCH UCZESTNICZY PRZEDSZKOLE TĘCZOWE KREDKI

Program Kubusiowi Przyjaciele Natury

To jeden z największych programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 5 milionów dzieci. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Projekt Bliżej pieska

Celem projektu jest niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom oraz uczenie dzieci właściwego zachowania wobec nich. Podczas realizacji projektu dzieci mogą nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.

Program Czyściochowe przedszkole

Czyściochowe Przedszkole to program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.  Uczy jak ważna jest nauka zasad higieny od najmłodszych lat. Nawyki, które zbudujemy w tym czasie, zostają z dziećmi przez całe życie. Dbanie o higienę to klucz do zdrowia i odporności w przyszłości. Celem programu jest rozwijanie samodzielności higienicznej dzieci, wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny, stosowania zasad higieny osobistej, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością, poznawanie podstawowych zasad higieny, nabywanie nawyków prozdrowotnych. Poprzez udostępnione scenariusze zajęć, eksperymenty, zabawy, bajki edukacyjne i nagrania video zostają poruszone takie zagadnienia jak: czystości rąk, korzystanie z toalety, kąpiel, mycie zębów, ochrona skóry oraz higiena nosa. Dzięki temu przedszkolaki wiedzą, jakie są przyczyny wielu chorób, kiedy należy myć ręce, dlaczego należy zwalczać zarazki i jak zapobiegać ich roznoszeniu.

Projekt Ksiażka (dla) przedszkolaka

Zachęca do podejmowania działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków, np. wyjścia do bibliotek, księgarń; głośne czytanie bajek przez rodziców dzieciom w przedszkolu i w domu; organizowanie spotkań z pisarzami; zapoznanie dzieci podczas zajęć z kanonem literatury dziecięcej; aranżowanie zajęć mających na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej.

Ogólnopolski projekt edukacyjny Zimowe zadania bez nudy

Podczas ferii zimowych dzieci wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zimowe zabawy bez nudy”. Uczyły się podstaw kodowania, układały, odkodowywały puzzle i zimowe domino, kolorowały wg kodu, tworzyły symetryczne części zimowych obrazków. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Projekt Mały miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa

Cele szczegółowe: wprowadzenie dziecka w świat literatury, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, kształcenie umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności i kreatywności rozwijanie kompetencji cyfrowych przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci.

Akcja Zdrowo i sportowo

Akcja ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych, która zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu. Warto już od najmłodszych lat wpajać zdrowe nawyki. Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji. Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – Pomoc dla Jemenu

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Wspólnie z UNICEF świętowaliśmy ten dzień, pokazując, że prawa wszystkich dzieci są ważne.  Zaangażowaliśmy się  w akcję pomocową na rzecz dzieci w Jemenie poprzez obejrzenie w przedszkolu prezentacji przygotowanej przez UNICEF, przybliżającej trudną sytuację dzieci w tym kraju, odbyliśmy „Burzę mózgów” – rozmowy w grupach, o tym, co powinno się zmienić, aby prawa dzieci w Jemenie były respektowane oraz stworzyliśmy prace plastyczna/grafikę obrazującą wizje lepszego świata dla dzieci w tym kraju „Lepszy świat dla dzieci w Jemenie”.

Nakrętki dla Stefanii

Akcja polega na zbieraniu plastikowych nakrętek dla chorej Stefanii. Zbieramy nakrętki od napojów, soków, kremów, pasty do zębów, kawy, płynów do naczyń czy płukania. Pozyskane środki zostają przekazane na rehabilitację i leczenie dziewczynki. Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym.

Akcja Góra Grosza

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Akcja polega na zbieraniu polskich monet o nominale o nominale: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł.

Akcja Dzieci uczą rodziców

Ta ogólnopolska akcja to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Celem akcji jest zwiększenie świadomości dzieci o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas zajęć.

Akcja MEN Szkoła do hymnu

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. W ramach akcji przedszkolacy i nauczyciele z całego kraju punktualnie o godz. 11:11 odśpiewali hymn „Mazurka Dąbrowskiego”.

Akcja MEN Razem na święta

Celem inicjatywy jest zachęcenie najmłodszych do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. W ramach akcji „Razem na Święta” przedszkolaki przygotowały świąteczne kartki z życzeniami, upominki, piekły pierniczki. Razem z nauczycielami zorganizowały świąteczne przedstawienie, śpiewały kolędy oraz wsparli organizację oferującą pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

Akcja MEN Szkoła pamięta

„Szkoła pamięta” to inicjatywa MEN, której celem jest zwrócenie uwagi wśród najmłodszych na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, związanych z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, kiedy wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych. Działania zostały zrealizowane poprzez przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych, odszukanie w domu pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowanie prezentacji na ten temat oraz wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii za granicą.

X