Ramowy rozkład dnia

W PRZEDSZKOLU TĘCZOWE KREDKI

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę

od godziny 8.00 do godziny 13.00

Podstawa programowa jest realizowana w ciągu całego dnia

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

6:45 – 8:30

 • Schodzenie się dzieci w zależności od godzin pracy oddziału w grupach połączonych;
 • Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci lub inspirowane przez nauczycieli o charakterze indywidualnym lub w zespołach m.in. konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, aktywność w kąciku książki, itp.

8:30 – 9:00

 • Zabawy integrujące grupę, służące kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie;
 • Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych;
 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence;
 • Czynności higieniczno – porządkowe – przygotowanie do posiłku.

9:00 – 9:30

I śniadanie

9:30 – 10:30

 • Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka realizowane według przyjętego programu wychowania przedszkolnego;
 • Zajęcia dodatkowe

10:30 – 11:30

 • Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki ( w przypadku złych warunków atmosferycznych, gry i zabawy ruchowe w salach);
 • Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci;
 • Zajęcia dodatkowe;
 • Czynności higieniczno – porządkowe – przygotowanie do posiłku.

11:30 – 12:00

II śniadanie

12:00 – 14:00

 • Odpoczynek w formie leżakowania (dzieci 3-letnie), słuchanie literatury dziecięcej, muzykoterapia, bajkoterapia;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności;
 • Zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne, rozwijanie sprawności manualnych, umiejętności społecznych oraz wyobraźni dziecka;
 • Praca indywidualna, działania wspierające rozwój dziecka;
 • Zajęcia dodatkowe;
 • Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.

 

14:00 – 14:30

Obiad

14:30 – 17:00

 • Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy według indywidualnych zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, inne w kącikach zainteresowań;
 • Praca indywidualna, działania wspierające rozwój dziecka;
 • Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści;
 • Zabawy integracyjne;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub/i zabawy swobodne w sali;
 • Czynności higieniczno – porządkowe w sali;
 • Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych.