RYTMIKA

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU TĘCZOWE KREDKI

RYTMIKA

2 razy w tygodniu

Zajęcia prowadzone będą 2 x w tygodniu przez panią Katarzynę Zieloną, Absolwentkę Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki w zakresie rytmiki. Celem kształcenia na zajęciach rytmiki jest rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca oraz dyspozycji psychofizycznych dzieci. Zostają one osiągnięte przez rozwijanie umiejętności słuchowo-głosowych, słuchowo-ruchowych oraz koordynacji słuchowo-ruchowej

Prowadząca

Katarzyna Zielona – Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki w zakresie rytmiki.

2x

w tygodniu