Szanowni Rodzice,

Zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 17.06.2024r. o godzinie 17:30.

Jednocześnie przypominamy, że w przedszkolu można odebrać umowę o świadczenie usług przedszkolnych, którą należy dostarczyć wypełnioną, podpisaną w dwóch egzemplarzach do dnia 07.06.2024 r.

Szanowni Rodzice,

Przypominamy o terminie podpisywania umów z przedszkolem – do 07 czerwca 2024r.

Umowy można odbierać w gabinecie u pani Dyrektor.

 Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, że 31 maja 2024 r. przedszkole będzie zamknięte.

 

Podstawa Prawna:
Statut Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach  z dnia 14.09.2023 r.
Rozdział 7 Organizacja pracy przedszkola § 28 ust. 6, 7, 8.

Elżbieta Majchrzak – dyrektor przedszkola

Jest nam ogromnie miło przedstawić wyniki konkursu gminnego pt.: „Figury matematyczne dobrze znamy i krajobraz Polski z nich układamy”.

 

Pierwsze miejsce zajął: Stefan Maliński z Publicznego Przedszkola „Małe Talenty” w Plewiskach.

Drugie miejsce otrzymała: Julia Rajewicz z Przedszkola Samorządowego „ Słoneczko” Oddział zewnętrzny w Szreniawie.

 

Trzecie miejsce zajął: Oskar Grzelka  z Publicznego Przedszkola „Małe Talenty” w Plewiskach.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałe prace, które będzie można oglądać w Bibliotece w Plewiskach- ul. Grunwaldzka 612A, do dnia 28.05.2024r.

 

Wkrótce będziemy wysyłać dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli, którzy świetnie przygotowali dzieci do konkursu.

Koordynatorki konkursu:

Monika Świerczyk

Eliza Patecka

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie
w dniach
od 6 maja do 10 maja 2024 roku
do godz. 17:00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełnia się w formie elektronicznej,
przez platformę pod adresem:
www.nabor.pcss.pl/komorniki

 

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja.

Dyrektor przedszkola

 Elżbieta Majchrzak

Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki w Plewiskach
serdecznie zaprasza dzieci 5 i 6-letnie
do udziału w konkursie gminnym pt.:

„Figury matematyczne świetnie znamy
i krajobraz Polski z nich układamy”

REGULAMIN KONKURSU

CELE

1) Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.
2) Upowszechnienie wśród najmłodszych piękna przyrody ojczystej, zamiłowania do Polskiej przyrody.
3) Kształtowanie postawy patriotycznej u dzieci.
4) Kreatywne wykorzystanie wiedzy matematycznej do stworzenia krajobrazów Polski.
5) Zachęcanie do eksploracji związków między matematyką a otaczającym nas światem.
6) Rozwijanie wrażliwości artystycznych dzieci.
7) Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem figur geometrycznych oraz różnych technik plastycznych.
8) Wzmacnianie poczucia dumy i wiary we własne osiągnięcia poprzez udział w konkursie i prezentację własnych prac.

ORGANIZATOR

Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki
ul. Fabianowska 100
62-064 Plewiska
tel.: 722 110 107
KOORDYNATORKI KONKURSU: Eliza Patecka i Monika Świerczyk

WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Komorniki.
2) Każde przedszkole lub oddział przedszkolny może wytypować maksymalnie 3 uczestników konkursu.
3) Zgłoszenie uczestników następuje poprzez dostarczenie do organizatora (do Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki) pracy konkursowej dziecka z uzupełnioną „kartą zgłoszenia” – najpóźniej do 30.04.2024 r. (wtorek).
4) Praca dziecka powinna być podpisana w widocznym miejscu imieniem, nazwiskiem, wiekiem dziecka oraz nazwą przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
5) Uczestnicy wykonują pracę plastyczną z wykorzystaniem figur geometrycznych, w połączeniu z dowolnymi technikami plastycznymi na temat piękna przyrody polskiej, krajobrazów Polski.
6) Praca konkursowa powinna być w formacie A4 lub maksymalnie A3, płaska.
7) Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników konkursu dyplom w formie elektronicznej lub wysłany drogą pocztową (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci).
Dla dzieci które zajmą 3 pierwsze miejsca – zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. ( do odebrania w siedzibie placówki/ zostaną wysłane pocztą)
8) Organizatorzy zapewniają dla wszystkich nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu podziękowanie w formie dyplomu w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania, bądź wysłane drogą pocztową (po wcześniejszym wyrażeniu takiej chęci)
9) Zgłoszenie dziecka do konkursu jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu zamieszczenia w Internecie listy laureatów, wykorzystanie zdjęć lub nagrań na stronie przedszkola oraz lokalnej prasie.

PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU

Wszystkie prace dostarczone organizatorowi zostaną zaprezentowane od dnia 08.05.2024r.w galerii w filii Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki
ul. Grunwaldzka 612 A
62-064 Plewiska
Prace konkursowe zostaną poddane ocenie jury, która wybierze pierwsze 3 miejsca.
Ogłoszenie wyników nastąpi 08.05.2024r. poprzez wywieszenie informacji obok galerii prac dzieci w bibliotece oraz poprzez stronę internetową przedszkola Tęczowe Kredki.
Po zakończeniu konkursu prace dzieci będą wywieszone w galerii w bibliotece przez około 2 tygodnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych oraz do zatrzymania przekazanych prac.

KRYTERIA OCENY
1.Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu, w którego skład wchodzą:
– Pani Emilia Koronka- działaczka środowiskowa, emerytowana nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego i plastyczka.
– Pani Jolanta Trąpczyńska- kierownik biblioteki w Plewiskach
– Pani Izabela Steca- pracownik biblioteki w Plewiskach
– Eliza Patecka – koordynator konkursu, nauczyciel w przedszkolu Tęczowe Kredki w Plewiskach
– Monika Świerczyk – koordynator konkursu, nauczyciel w przedszkolu Tęczowe Kredki w Plewiskach

2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę:
– samodzielność wykonanej pracy,
– dobór i połączenie technik,
– oryginalność pomysłów
– zgodność z tematem konkursu (użycie figur geometrycznych, pokazanie krajobrazów Polskich)

Szczegółowych informacji udziela:
Eliza Patecka – eliza.p@teczowekredki.pl
Monika Świerczyk – monika.swierczyk@teczowekredki.pl

Drodzy Rodzice !

Informujemy , że 2 maja 2024 r. przedszkole jest zamknięte.

W związku z obniżoną frekwencją dzieci w dniach 29.04. 2024 r. oraz 30.04.2024 r.,
ze względów organizacyjnych przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.

Elżbieta Majchrzak
dyrektor przedszkola

Szanowni rodzice, kochane dzieci!

Zakończyliśmy zbiórkę monet podczas akcji: „Góra grosza” w naszym przedszkolu.

Wspólnymi siłami zebraliśmy:

 

NOMINAŁ ILIŚĆ SZTUK WARTOŚĆ
2zł 3 6zł
1zł 4 4zł
50gr 33 16,50zł
20gr 272 54,40zł
10gr 435 43,50zł
5gr 344 17,20zł
2gr 1945 38,90zł
1gr 863 8,63zł

 

 

Daje to nam razem kwotę: 189,13zł
którą przekazaliśmy na rzecz fundacji Towarzystwo Nasz Dom

 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji i Wasze wielkie serca!

 

Koordynatorki akcji:

Anna Wojasińska i
Monika Świerczyk