Nasze przedszkole pełni  dyżur w miesiącu lipcu 2023, w sierpniu jest zamknięte.

Do 12  maja br. nauczycielki w grupach zbierają zapisy na dyżur wakacyjny – LIPIEC 2023.

Brak informacji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z dyżuru
w miesiącu LIPCU.

Na miesiąc SIERPIEŃ rodzice zapisują sami dziecko w przedszkolach dyżurnych.

PRAWO DZIECKA DO WYPOCZYNKU

Drodzy Rodzice wielu z Was uskarża się, że ma za dużo obowiązków i za mało czasu dla siebie, a ile dzieci, jest przeciążonych obowiązkami narzuconymi im przez dorosłych, albo przez samych siebie. Czas wolny, wypoczynek (urlop) potrzebny jest każdemu człowiekowi po to, by mógł odpocząć od wypełniania codziennych obowiązków. Wszyscy potrzebujemy także tego czasu po to, by spróbować nowych działań, pomyśleć o swojej przyszłości
i zaplanować swój czas. Prawo dzieci do wolnego czasu i wypoczynku to prawie to samo co prawo dziecka do rozwoju. Bo wypoczynek to czas, gdy dzieci uczą się wielu nowych rzeczy: spędzają go z rówieśnikami, odpoczywają, realizują nowe pomysły, które nie powstają w czasie wypełniania codziennych obowiązków. Każdy z Nas ma prawo do urlopu, już w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, jest mowa w art. 66 o prawie do dni wolnych i urlopu, także Kodeks Pracy art. 14 i dział VII „Urlopy pracownicze” reguluje te sprawy – nie można się go zrzec lub przenieść na inną osobę. Także dzieciom przysługuje prawo do wypoczynku w okresie wakacyjnym. Należy pamiętać, że prawo dziecka do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy obok innych praw należy do katalogu praw przyznanych wszystkim dzieciom – jest o nim mowa w Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka , przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w listopadzie 1989 roku. Na nas dorosłych – Rodzicach, opiekunach, nauczycielach spoczywa obowiązek przestrzegania i poszanowania tych praw.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić się do Państwa z prośbą w imieniu dzieci, które są zapisywane na całe dwa miesiące letnie – lipiec i sierpień, o możliwość skorzystania
z wypoczynku letniego i urlopu od przedszkola – chociaż tylko 2 tygodnie !!!!!

DZIECKO TO CZŁOWIEK I MA PRAWO DO URLOPU !!!!!

Elżbieta Majchrzak – dyrektor przedszkola