Szanowni Państwo!

W porozumieniu z PPIS oraz organem prowadzącym zawieszam pracę
dydaktyczno-wychowawczą w przedszkolu od 29 listopada do 6 grudnia 2021 r. ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, kontakt z osobą u której stwierdzono
zakażenie SARS-CoV-2.
Dzieci z grupy niebieskiej, które w dniu 26 listopada były obecne w przedszkolu podlegają obowiązkowej kwarantannie do 6 grudnia. Dzieci obecne w przedszkolu ostatni raz
23 listopada są objęte kwarantanną do 3 grudnia, natomiast dzieci obecne w przedszkolu
25 listopada kwarantannę mają do 5 grudnia. Dzieci, które nie są objęte kwarantanną, mają możliwość uczęszczania do przedszkola w grupach łączonych.

Grupa w której zostały zawieszone zajęcia będą realizować podstawę programową
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Proszę obserwować zdrowie dzieci i w razie problemów kontaktować się z lekarzem rodzinnym. Nauczycielki na bieżąco przekazują informacje poprzez pocztę mailową
o zmieniającej się sytuacji w przedszkolu.
Ze względu na dynamiczną, ciągle zmieniającą się sytuację, proszę o codzienne sprawdzanie poczty mailowej oraz śledzenie aktualności na stronie internetowej przedszkola. Niestety często otrzymujemy takie informacje w późnych godzinach wieczornych, staramy się jednak jak najszybciej Państwo poinformować o zmianach w pracy przedszkola oraz nałożonej na dzieci kwarantannie.
Życzę Państwu oraz dzieciom dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości w trudnym dla nas wszystkich czasie.
Można się ze mną kontaktować pod nr tel. 722 110 105.

Elżbieta Majchrzak- dyrektor przedszkola