Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023

, , , , , , ,

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się postępowniem rekrutacyjnym zwracam się do Rodziców wszystkich naszych wychowanków z prośbą o podjęcie i przekazanie nam decyzji dotyczącej dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola od września 2022 roku.

Rodziców dzieci 5-letnich, którzy mają wybór pomiędzy oddziałem ”O” w naszym przedszkolu i w szkole podstawowej proszę o podjęcie przemyślanej i odpowiedzialnej decyzji w tej bardzo ważnej sprawie dla dzieci i dla nas.

Jednocześnie informuję, iż rekrutacja do przedszkoli i oddziałów „O” w szkołach prowadzona jest elektronicznie z wykorzystaniem tego samego systemu informatycznego NABÓR, co oznacza, że złożenie deklaracji w jednej placówce wyklucza zgłoszenie dziecka do innego podmiotu.

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2022/2023 będą kontynuować edukację przedszkolną w naszym przedszkolu zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w dniach

od 31 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub od wychowawców grup.
Wymagane są dwa podpisy rodziców/prawnych opiekunów.

Niezłożenie deklaracji w określonym terminie oznacza rezygnację – dziecko zostaje skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

W razie pytań i wątpliwości można się ze mną kontaktować pod nr tel. 722 110 105.

Z poważaniem,

Dyrektor przedszkola
Elżbieta Majchrzak