Drodzy Rodzice!

Informujemy, że ze wzgledów organizacyjnych (mała ilość zgłoszonych dzieci)
dnia 12 listopada 2021 r. (piątek) przedszkole będzie zamknięte.

Podstawa prawna:
Statut Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach z dnia 02.02.2021 r.
Rozdział 7 Organizacja pracy przedszkola § 28 ust. 6, 7, 8.

Dyrektor przedszkola- Elżbieta Majchrzak