Uwaga Rodzice !!!

Informujemy, że 2 maja 2023 r. przedszkole będzie zamknięte.

W związku z obniżoną frekwencją dzieci w dniach 04.05.2023 r.
oraz 05.05.2023 r. ze względów organizacyjnych przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.

 

Podstawa Prawna:
Statut Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach  z dnia 02.02.2021 r.
Rozdział 7 Organizacja pracy przedszkola § 28 ust. 6, 7, 8.

Dyrektor przedszkola
Elżbieta Majchrzak