Regulamin konkursu plastycznego
,,Zaczarowana karoca”


Konkurs organizowany

przez  Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki w Plewiskach

Cele konkursu:

 • Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i rodziców.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych technik plastyczno-technicznych.
 • Stwarzanie miłej atmosfery podczas wspólnej pracy dzieci i rodziców.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

Założenia organizacyjne:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców wszystkich grup przedszkolnych.
 • Każda rodzina może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 • Do pracy powinna być dołączona karteczka z informacjami: nazwisko, imię, nazwa krainy przedszkolnej.
 • Tematem konkursu jest wykonanie karocy z dyni. Rozmiar i technika pracy są dowolne.
 • Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatorów.

Warunki konkursu:

 • Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 20.10.2021r.

Zasady przyznawania nagród:

 • O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora Komisja
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

– zgodność z tytułem,

– pomysłowość i oryginalność,

– wysiłek włożony w wykonaną pracę i indywidualne predyspozycje,

– estetykę

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22.10.2021r.
 • Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników oraz nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca.

Organizatorzy:

Anna Wiśniewska

Klaudia Niemier