Regulamin konkursu plastycznego ,,Moja Walentynka”
Konkurs organizowany przez Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki w Plewiskach

I. Cele konkursu :

– poznanie zwyczaju wysyłania kartek z okazji święta Walentynek, pochodzącego z krajów anglojęzycznych, zakorzeniających się w kulturze polskiej

– rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych)

II. Założenia organizacyjne:

1.Konkurs adresowany jest dla dzieci Publiczne Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach

2.Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

a) dzieci 3-4 letnie

b) dzieci 5-6 letnie

3.Konkurs polega na stworzeniu techniką dowolną kartki walentynkowej. Kartka walentynkowa ma mieć wielkość kartki A4, zatem do pracy należy użyć kartki A3, aby uzyskać po złożeniu wyżej wymieniony format.

4.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonana pod opieką osoby dorosłej.

5.Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko autora,

b) wiek,

c) nazwa krainy

6.Termin oddania prac: Prace należy dostarczyć do nauczyciela grupy do dnia 09.02.2022r.

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Oceniane będą oryginalność, samodzielność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka wykonania pracy.

Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:

a) dzieci 3-4 letnie
b) dzieci 5-6 letnie

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 14.02. 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola Publiczne Przedszkola Tęczowe Kredki www.teczowekredki.pl

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

Organizatorzy:
Anna Wojasińska
Klaudia Niemier