Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesienny miś”. Konkurs polega na stworzeniu techniką dowolną misia w formie 3D. Do stworzenia jesiennego misia wykorzystujemy dary jesieni jako materiały plastyczne, tj. dynie, liście, żołędzie, kasztany, warzywa, owoce, grzyby, szyszki, orzechy, jarzębina, kukurydza, etc.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
a) dzieci 2,5-4 letnie
b) dzieci 5-6 letnie

Każda praca powinna zawierać kartkę z informacją:
a) imię i nazwisko autora,
b) wiek,
c) nazwa krainy.

Termin oddania prac:
Prace należy dostarczyć do nauczyciela grupy do dnia  18.10.2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 21.10. 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki www.teczowekredki.pl

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

Organizatorzy:

Klaudia Niemier

Anna Wojasińska

Regulamin jesienny miś