Serdecznie zapraszamy dzieci oraz rodziców do udziału w konkursie literackim „W magicznej krainie Tęczowych Kredek” w ramach obchodów 5 – lecia naszego przedszkola

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.W konkursie współuczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.Prace będą podlegać ocenie w dwóch kategoriach wiekowych:

-dzieci 3 i 4-letnie

-dzieci 5 i 6-letnie

3. Tematyka bajek ma dotyczyć Publicznego Przedszkole Tęczowe Kredki w Plewiskach

  • Bajka własnego autorstwa, nie może być wcześniej nigdzie publikowana
  • Każdy dostarczony materiał musi zawierać:

– w tytule: Konkurs literacki –„W magicznej Krainie Tęczowych Kredek”

– w podpisie: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy, osobę dorosłą współuczestniczącą w konkursie (mama lub tata)

– Każda spisana bajka powinna być wzbogacona ilustracjami, wykonanymi przez dziecko, co z pewnością podniesie wartość i ocenę całego dzieła.

4.Prace nie podpisane w powyższy sposób nie będą brane pod uwagę.

5.Wykonane prace należy dostarczyć do wychowawczyń poszczególnych grup.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację nagrodzonej bajki na stronie internetowej przedszkola oraz możliwości odczytania jej podczas festynu z okazji „5-lecia Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki”.

Prace można przynosić w trakcie trwania konkursu oraz dzień po jego zakończeniu, tj. najpóźniej do 03.04.2023r.

W terminie do 07.04.2023r. Komisja (nauczyciele, dyrektor przedszkola, członek Rady Rodziców) dokona przeglądu i oceny nadesłanego materiału.

Kryteria oceny:

Prezentowane utwory (bajki) będą przez jury oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne,

– ujęcie pozytywnych postaw i wartości,

– kultura słowa,

– oryginalność prezentowanego utworu.

regulamin-bajka