„Jeżyki” praca plastyczna wykonana techniką mieszaną.