Szanowni Państwo!

Od 1 września 2020 r. nasze przedszkole przyjmie wszystkich przedszkolaków. Obowiązują nas nowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z 25 sierpnia 2020 r., w związku z powyższym zamieszczamy aktualne Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Publicznym Przedszkolu Tęczowe Kredki. Prosimy o zapoznanie się z proceduramu, załączonym oświadczeniem, ankietą oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które będą uczęszczac od 1 września 2020 roku
do przedszkola są zobowiązani do wydrukowania, podpisania oświadczenia, ankiety oraz klauzuli informacyjnej oraz dostarczenia do przedszkola do 31 sierpnia do godz. 10:00. Dokumenty w kopercie można wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach głównych budynku przedszkola lub przekazać osobiście pracownikowi.

Dostosowując się do zaleceń GIS dotyczących organizacji opieki w przedszkolu rekomendujemy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ramach godzin otwarcia danego oddzialu, do którego uczęszcza dziecko:

Kraina żółta 6:30-15:30

Kraina niebieska 7:30-16:30

Kraina pomarańczowa 8:30-16:00

Kraina czerwona 8:00-17:00

Kraina granatowa 8:00-16:30

Kraina zielona 7:00-16:00

Kraina fioletowa 7:30-15:30

 

Dyrektor przedszkola-Elżbieta Majchrzak

Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice!

Szybko minął nam ten przedszkolny rok … . Zaczyna się najpiękniejsza pora – wakacje …
To czas letnich kąpieli, słońca, długich spacerów i ciekawych przygód.

Dziękujemy Wam za każdą wspólną, radosną chwilę.

Za uśmiechy.

Za Wasz optymizm, którym zarażaliscie nas w najtrudniejszych chwilach.

Wiemy jedno – nie był to najłatwiejszy rok szkolny.

Ale razem z Wami daliśmy radę!

Wszystkim Rodzicom dziękujemy za udział w wielu wydarzeniach, wsparcie różnych przedsięwzięć przedszkolnych, życzliwość, a także gotowość do współpracy.

Życzymy Wam, by wakacje były bezpieczne, pełne wrażeń, nowych kolegów, miejsc i zabaw. A gdy już odpoczniecie – wracajcie do przedszkola roześmiane i opalone. Będziemy na was czekać …

Naszym absolwentom składamy serdeczne życzenia dużo radości, sukcesów w szkole
lub w nowym przedszkolu, rozwijania pasji i talentów oraz nawiązywania nowych wartościowych przyjaźni. Niech każdy dzień będzie dla Was przygodą.

Karolina Pieterwas  – organ prowadzący przedszkole

Elzbieta Majchrzak -Dyrektor Przedszkola oraz Pracownicy Przedszkola

Drodzy Rodzice!

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, dyżur wakacyjny pełnić będziemy w okresie od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W  dniach  od 1 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

 

Ponieważ w dalszym ciągu pracujemy w zaostrzonych rygorach sanitarnych zgodnie
z wytycznymi GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. i liczebnosci grup do 16 dzieci,
przypominem o przesłaniu ankiety-dyżur wakacyjny na adres plewiska@teczowekredki.pl do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

Brak dokumentu jest jednoznaczny z rezygnacją dyżuru wakacyjnego w sierpniu.

Elżbieta Majchrzak
Dyrektor Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki
w Plewiskach

 

 

Drodzy rodzice!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, podpisywanie umów na nowy rok szkolny, które było zaplanowane od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r., zostaje przeniesione na drugą połowę sierpnia – o ile sytuacja się zmieni.

Zaplanowane na sierpień br. zajęcia adaptacyjne nie odbedą się, chyba że zostaną poluzowane obostrzenia.

Nowe terminy lub zmiany zostaną podane po 10 sierpnia br.

Elzbieta Majchrzak
Dyrektor Publicznego Przedszkola
Teczowe kredki w Plewiskach

 

Drodzy Rodzice !

Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy przedszkola.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych mieszkańców Plewisk oraz personelu praca przedszkola będzie zorganizowana tak, by maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa i zapewnić dzieciom oraz pracownikom bezpieczne warunki pobytu
w placówce.

Informujemy, że tegoroczny dyżur letni odbywać się będzie tylko i wyłącznie w macierzytym przedszkolu.

Po przeanalizowaniu i przeliczeniu wszystkich zgłoszeń, informujemy, że przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Jeżeli będziemy nadal w określonym reżimie sanitarnym, to do każdej z grup możemy przyjąć 16 dzieci.
Będą obowiązywaly dotychczasowe procedury bezpieczeństwa. Proszę o zapoznanie się
z obowiązującymi procedurami na stronie przedszkola www.teczowekredki.pl

Proszę o przesłanie podpisanych dokumentów (ankieta – dyżur wakacyjny) skanem na pocztę przedszkola plewiska@teczowekredki.pl
do dnia 22 czerwca 2020 r.  do godziny 15:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prypominamy, że na dyżur letni przyjmowane będą tylko i wyłacznie dzieci rodziców pracujących.

PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE OD 1 LIPCA DO 31 LIPCA BR.!!!

Pamiętajmy, że bezpieczenstwo i zdrowie dzieci oraz pracowników przedszkola jest najważniejsze.

Na bieżąco będę informowała o organizacji pracy przedszkola.

Elżbieta Majchrzak
Dyrektor Publicznego Przedszkola
Tęczowe kredki w Plewiskach

DRODZY RODZICE !

Informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja br., należy o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki.

Wraz z tą informacją należy przesłać skan ankiety oraz podpisaną deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola w czasie pandemii COVID-19 (w tytule proszę wpisać POWRÓT)
na maila plewiska@teczowekredki.pl

Dyrektor przedszkola po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie lub mailowo) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka
do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

 

Elżbieta Majchrzak
Dyrektor Publicznego Przedszkola
Tęczowe Kredki w Plewiskach

 

Drodzy Rodzice !

Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło
i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy przedszkola.

Jednym z istotnych zagadnień jest organizacja pracy w przedszkolu
w miesiącach wakacyjnych tj. lipcu i sierpniu 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych mieszkańców Plewisk oraz personelu praca przedszkola będzie zorganizowana tak, by maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa i zapewnić dzieciom oraz pracownikom bezpieczne warunki pobytu
w placówce.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole nie będzie prowadziło zapisów na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych placówek.

W  tym roku podczas przerwy wakacyjnej, w przedszkolu opieką wakacyjną będą objęte wyłącznie dzieci obecnie uczęszczające do Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki
w Plewiskach.

Obecnie musimy już zaplanować funkcjonowanie przedszkola w czasie wakacji (oczywiście pod rygorami, w oparciu o wytyczne władz centralnych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego). Wytyczne obowiązujące obecnie nie pozwalają na przyjęcie, tyle co zawsze dzieci, dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa, aby dobrze przemyśleć i zaplanować okres wakacyjny.

Nasze Przedszkole ma zaplanowany dyżur w miesiącu sierpniu. Proszę do 5 czerwca br. przesłać informację do nauczycielek swoich dzieci, w jakim okresie muszą Państwo skorzystać z dyżuru  – nie macie możliwości zapewnienia opieki dzieciom – chodzi o oba miesiące. Podajemy dokładne terminy, ponieważ są to bardzo ważne informacje, gdyby się okazało, że więcej zapisanych dzieci będzie w innym okresie (np. początek lipca), to bardzo uważnie przeanalizujemy sytuację, której następstwem może być zmiana terminu otwarcia przedszkola – nie obiecujemy, lecz postaramy się tak zorganizować otwarcie przedszkola latem, aby jak największa ilość dzieci mogła być objęta wakacyjną opieką, dlatego może się zdarzyć, że dziecko zostanie przyjęte tylko na część okresu przez Państwa podanego. Jeśli zostałyby zmienione obostrzenia to poinformujemy o tym fakcie Państwa.

Zapisy tylko dla dzieci Rodziców obojga pracujących.

Do 5 czerwca br. informacja do nauczyciela, brak informacji jest równoznaczny z rezygnacją uczęszczania dziecka w czasie wakacji.

Bardzo prosimy o dokładne przemyślenie zapisów i nie zapisywanie dziecka
„na wszelki wypadek”.

Osoby, które mają możliwość , aby zostać w domu – powinny to zrobić.
Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz pracowników jest najważniejsze.

 

 

Elżbieta Majchrzak

Dyrektor Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach

SZANOWNI RODZICE!

Decyzją Organu prowadzącego przedszkole wznawia pracę od 18 maja 2020 r.
Jak Państwo wiedzą przedszkole nie będzie działało na dotychczasowych zasadach choćby dlatego, że nie będzie dostępne dla każdego, z zasadami reżimu sanitarnego według wytycznych GIS.
Informuję, że możemy tworzyć grupy nie większe niż 10 dzieci.
Będziemy pełnić funkcję opiekuńczą bez zajęć edukacyjnych. Praca zdalna dla dzieci pozostających w domu będzie kontynuowana.
Od 18 maja br. utworzona została jedna grupa dzieci spośród zgłoszonych przez Państwa deklaracji.
Przyjmowanie kolejnych dzieci i tworzenie nowych grup  uzależnione będzie od Państwa decyzji oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o kontakt z nauczycielami i wysłanie na
e-maile do wychowawców informacji, kto z Państwa nie ma możliwości dalej sprawować opieki nad dzieckiem z powodu powrotu do pracy i jest zmuszony posłać dziecko
do przedszkola:

  • od 25 maja br.
  • od 1 czerwca br.
  • czy planują Państwo posłać dziecko do przedszkola jeszcze w tym roku szkolnym,
    przed 1 września, jeżeli tak to od kiedy.

Proszę o podanie godzin w jakich dziecko miałoby przebywać w przedszkolu (z uwagi na niemożność łączenia grup prawdopodobne jest, iż przedszkole będzie miało inne godziny otwarcia).
Proszę o informację od wszystkich Państwa, zarówno od tych którzy chcą przyprowadzić dziecko jak i od tych, którzy pozostawiają dziecko w domu. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc pomoże mi to zorganizować pracę.
Brak informacji zwrotnej od rodziców będzie traktowany jak brak zgłoszenia dziecka
do przedszkola.

Na informacje od Państwa czekamy do 19 maja br. (wtorek) do godz. 12:00.
Rodzice, którzy zadeklarują chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola w jednym z wyżej wymienionych terminów proszeni są o podpisanie przez obydwoje rodziców i przekazanie Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 oraz Kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej w terminie do 19 maja br. do godz.12:00.
Deklarację i ankietę będzie  można pobrać ze strony internetowej przedszkola i przesłać skanem na adres poczty elektronicznej przedszkola plewiska@teczowekredki.pl
lub wrzucić do skrzynki pocztowej (budynek przedszkola obok drzwi wejściowych).
Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia rodzic nie ma obowiązku posyłania dziecka
do przedszkola, może korzystać z przedłużonego zasiłku opiekuńczego.

O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

Pozdrawiam serdecznie.

Elzbieta Majchrzak – dyrektor przedszkola.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informuję, iż od dnia 18 maja br. nastąpi otwarcie przedszkola, które  będzie funkcjonować na innych zasadach wskazanych w wytycznych MEN, GIS i MZ.

18 maja br. zapraszamy dzieci zgłoszone przez rodziców (w uzgodnieniu i potwierdzeniu
o przyjęciu przez dyrektora przedszkola).

Dzieci będą przyjęte do przedszkola po wypełnieniu przez rodziców stosownych oświadczeń i sprawdzeniu stanu zdrowia dziecka zgodnie z zaleceniami GIS.

W związku z tym proszę o wypełnienie oświadczeń (otrzymaliście je Państwo
drogą e-mailową od wychowawców grup) uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 i odesłanie skanu dokumentu na pocztę przedszkola plewiska@teczowekredki.pl lub wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się obok drzwi wejściwych do przedszkolu.

Jednocześnie zobowiązuję Państwa do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa
w przedszkolu w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
oraz do ich stosowania i przestrzegania, przed posłaniem dziecka do przedszkola.

Procedury będą umieszczone na stronie najpóźniej jutro do godziny 10:00.

Pozdrawiam serdecznie

Elzbieta Majchrzak-dyrektor przedszkola.