Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że rekrutacja dzieci do naszego przedszkola odbędzie się w dniach
od 04-15.03.2024 r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową
 www.nabor.pcss.pl/komorniki z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć
w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy na „drzwi otwarte”, które będą odbywać się w dniach:

28.02.2024 r. w godz. 15.30-17.00 oraz 02.03.2024 r. w godz. 10.00-12.00.

Udzielanie informacji o przedszkolu i rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywać się w dogodnym czasie dla zainteresowanych rodziców,
w godzinach pracy przedszkola od 8:00 do 15:00, w formie informacji telefonicznej,
tel. 722 110 105 oraz drogą zadawania pytań e-mail: plewiska@teczowekredki.pl

Elżbieta Majchrzak dyrektor przedszkola