Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim!

–  Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki

–  Rozgrywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:

  1. a)  3-4 latki
  2. b)  5-6 latki

–  Uczestnicy indywidualnie recytują dowolnie wybrany jeden wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima, dostosowany do wieku dziecka

–   Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gesty, rekwizyty)

Założenia organizacyjne:

 Konkurs odbędzie się  12.05.2022r. o godz. 10.00 w Krainie Żółtej

 Prezentacje uczestników ocenione zostaną przez jury powołane przez organizatora konkursu.

–  Jury w swojej ocenie uwzględni:

a) pamięciowe opanowanie tekstu,

b) dobór tekstu do możliwości wieku uczestnika,

c) interpretację i kulturę słowa,

d) ogólny wyraz artystyczny.

–   Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnika drogą mailową na adres: anna.w@teczowekredki.pl  do  04.05.2022r. (w treści należy podać tytuł wiersza oraz wiek dziecka)

Organizatorzy:

Klaudia Niemier

Anna Wojasińska