Komunikat Premiera RP w sprawie zamknięcia placówek oświatowych