Regulamin konkursu pt. Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki 3DDrodzy Państwo, drogie Dzieci!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki 3D” z okazji 5-lecia naszego Przedszkola! 🙂

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
a) dzieci 2,5-4 letnie
b) dzieci 5-6 letnie

Polega on na stworzeniu makiety naszego przedszkola w formie przestrzennej (3D).  Do wykonania makiety powinno się wykorzystać materiały naturalne, surowce wtórne i materiały przyrodnicze, np. drewno, karton, papier, sznurki, glina, wełna, filc, kamienie, szyszki, kora, krepa, bibuła, opakowania po artykułach spożywczych, rolki papieru, makulatura biała i kolorowa, nakrętki, korki, makaron itd.

Wykonane makiety prosimy opatrzyć sztywną podstawą, umożliwiającą przenoszenie. Praca konkursowa może mieć wymiar: podstawa makiety w formacie A2 (42 cm x 60 cm).

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonana pod opieką osoby dorosłej.

Każda praca powinna zawierać kartkę z informacją:
a) imię i nazwisko autora,
b) wiek,
c) nazwa krainy


Termin oddania prac:
Prace należy dostarczyć do nauczyciela grupy do dnia 14.06.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem oraz pomysłowość.
Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci 2,5-4 letnie

b) dzieci 5-6 letnie

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 16.06.2023 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki www.teczowekredki.pl

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

Organizatorzy:
Anna Wiśniewska
Klaudia Olbryś