Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Teatralna kukiełeczka”. Aby wziąć udział, należy stworzyć techniką dowolną kukiełkę, pacynkę lub marionetkę teatralną.

Termin składania prac: 25.03.2022r.

Prace należy oddać do nauczycieli grup.

Kategorie wiekowe:

  • dzieci 3 – 4 letnie
  • dzieci 5 – 6 letnie

Do pracy dołączamy metryczkę: imię dziecka, kraina oraz wiek.

Poniżej regulamin konkursu:

Regulamin konkursu plastycznego ,,Teatralna kukiełeczka”
Konkurs organizowany przez Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki w Plewiskach

I. Cele konkursu :

– rozbudzenie zainteresowań pacynkami, kukiełkami, marionetkami oraz teatrem,

– rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych).

II. Założenia organizacyjne:

1. Konkurs adresowany jest dla dzieci Publiczne Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach.

2.Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

a) dzieci 3-4 letnie;

b) dzieci 5-6 letnie.

3.Konkurs polega na stworzeniu techniką dowolną kukiełki/pacynki/marionetki teatralnej.

4.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonana pod opieką osoby dorosłej.

5.Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko autora,

b) wiek,

c) nazwa krainy

6.Termin oddania prac: Prace należy dostarczyć do nauczyciela grupy do dnia 25.03.2022r.

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Oceniane będą oryginalność, samodzielność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka wykonania pracy.

Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:

a) dzieci 3-4 letnie;
b) dzieci 5-6 letnie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 28.03. 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola Publiczne Przedszkola Tęczowe Kredki – www.teczowekredki.pl

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

Organizatorzy:
Maja Biniek
Jagoda Wojtalak