Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Świąteczny stroik”. Konkurs polega na stworzeniu techniką dowolną świątecznego stroika w formie 3D. Do stworzenia stroika wykorzystujemy dary natury jako materiały plastyczne, tj. szyszki, orzechy, owoce (głogu, róży, jarzębiny) kasztany, gałązki iglaków, bezlistne gałązki (np. wierzby mandżurskiej lub derenia), suszone plastry owoców, włókna sizalowe, fragmenty pnia drzewa.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
a) dzieci 2,5-4 letnie
b) dzieci 5-6 letnie

 Każda praca powinna zawierać kartkę z informacją:
a) imię i nazwisko autora,
b) wiek,
c) nazwa krainy

Termin oddania prac:
Prace należy dostarczyć do nauczyciela grupy do dnia  16.12.2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 19.12. 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki www.teczowekredki.pl

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

Organizator:

Klaudia Olbryś

Regulamin – Świąteczny Stroik