Regulamin konkursu plastycznego ,,Mój zielnik”
Konkurs organizowany przez Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki w Plewiskach

 1. Cele konkursu :
 • ukazanie piękna i bogactwa przyrody,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • poznanie nowych gatunków roślin,
 1. Założenia organizacyjne:
 2. Konkurs adresowany jest dla dzieci Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.

 1. Przedmiotem Konkursu jest autorska praca dzieci i ich rodziców w postaci zielnika, nawiązująca do tytułu Konkursu „Mój zielnik”.
 2. Rośliny, w nawiązaniu do tematu Konkursu, należy zbierać na terenach łąkowych wśród pól i lasów.
 3. Format zielnika – dowolny. Dopuszczalne jest indywidualne ozdabianie okładki zielnika lub stworzenie innego opakowania, jednak w sposób, który nie uszkodzi okazów roślin.
 4. Przy każdej roślinie umieszczamy „metryczkę” z nazwą rośliny.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonana pod opieką osoby dorosłej.
 6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać:
 7. a) Imię i nazwisko autora,
 8. b) wiek dziecka,
 9. c) nazwa krainy
 10. Termin realizacji konkursu: 16.05 – 30.05.2022

Prace konkursowe należy złożyć u wychowawców grup do dnia 30.05.2022r.

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora, , która dokona oceny pod kątem:

1) ilości zebranego materiału roślinnego;

2) różnorodności w wyborze roślin;

3) oryginalności wykonania pracy;

4) estetyki wykonania pracy;

Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:

3-4 latki oraz 5-6 latki.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 03.06.2022r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola Publiczne Przedszkola Tęczowe Kredki www.teczowekredki.pl

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

Organizatorzy:

Ewa Polna – Zamecka

Żaneta Szcześniak