Podczas dzisiejszych zajęć podsumowaliśmy naszą dwutygodniową pracę. „Bajkowy Karnawał” to idealny czas na uporządkowanie wiedzy w zakresie zarówno karnawału, jak i znanych nam bajek i baśni.

Dzisiejsze zadania skrywały w sobie zagadaki słuchowe, gry pamięciowe, a także logiczne.

Podczas zajęć przypomnieliśmy sobie także o zasadach korzystania z narzędzi multimedialnych.