„Niebajka o Powstaniu Warszawskim” teatr lalkowy Pracownia Za Piecem

Przedstawienie oparte jest na relacji: dziadek – wnuczek. W prosty sposób wyjaśnia młodym odbiorcom, czym jest BOHATERSTWO, PATRIOTYZM. Ukazuje również, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii.

Materiał został przygotowany w ramach akcji BohaterOn w Twojej Szkole 2023.