W Dzień Kropki przypomnieliśmy sobie czym są talenty i jak można je rozwijać. Stworzyliśmy również wspólne dzieło, którego inspiracją był obraz „Studium koloru – kwadraty z koncentrycznymi okręgami”, namalowany przez Wassilego Kandinskiego.