Pytania i odpowiedzi

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Najczęściej zadawane pytania przez Rodziców

Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki otwarte jest w godzinach 6:45 – 17:00.

Zgodnie art.31 ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 910 ze zm.) z wychowania przedszkolnego mają prawo korzystać dzieci w wieku 3-6 lat.

Dzieci 6 letnie objęte są obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.

Dla dzieci 3,4,5 letnich, które będą brały udział w rekrutacji, samorząd również musi zapewnić miejsca w przedszkolach na terenie gminy. Nie jest to jednak równoznaczne z zapewnieniem miejsca w wybranym przez rodziców przedszkolu.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy po zakończeniu rekrutacji pozostają wolne miejsca
w przedszkolu, może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2 lata i 6 miesięcy.

System informatyczny NABÓR w rekrutacji, która rozpocznie się 1 marca br. nie będzie brał pod uwagę wniosków o przyjęcie dzieci urodzonych w 2019 r.

Dzieci w przedszkolu spędzają czas bardzo intensywnie, mają wiele zajęć edukacyjnych, ale także uczą się podczas wspólnej zabawy z rówieśnikami. Po tak intensywnych zajęciach, odpoczynek jest konieczny, zwłaszcza dla dzieci 3 letnich. Układ nerwowy dziecka nie jest w stanie funkcjonować „na wysokich obrotach” przez cały czas spędzony w przedszkolu. Nauczyciele w przedszkolu nie zmuszają dzieci do snu. W czasie, kiedy część dzieci zasypia, inne dzieci mogą odpoczywać na poduszce, słuchając spokojnej muzyki, bajek, kołysanek. To także pozwoli im zregenerować siły witalne. W grupach młodszych (3-latki) dzieci korzystają z leżaków, natomiast w starszych grupach jest to moment wyciszenia i relaksu.

Realizując podstawę programową oraz dbając o prawidłowy rozwój dzieci, przedszkolaki przynajmniej raz dziennie wychodzą na świeże powietrze. Brak wyjścia na dwór może być spowodowany jedynie bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Dlatego zwracamy szczególną uwagę i kierujemy prośbę do rodziców o zapewnienie odpowiedniego ubrania dzieciom.

Przedszkole nie zapewnia grupowego ubezpieczenia dla dziecka.

Wyprawka dla przedszkolaka:

 • poduszeczka i kocyk do leżakowania(3-latki podpisane i najlepiej znane już dziecku)
 • buty łatwe do zakładania(podpisane)
 • zapasowe rzeczy w woreczku z materiału(podpisane)

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju, w tym roku nie organizujemy Drzwi Otwartych w tradycyjnej formie. Przedszkole można obejrzeć w formie „Wirtualnego spaceru” oraz przeglądając Galerię ze zdjęciami na stronie internetowej.

Zajęcia adaptacyjne były dotychczas organizowane po zakończeniu procesu rekrutacji
w czerwcu lub okresie wakacyjnym. Niestety obecnie, w związku z pandemią nie możemy zapewnić, że takie zajęcia będą mogły zostać przeprowadzone.

W tej sytuacji bezcenna jest Państwa pomoc przede wszystkim w pozytywnym nastawieniu dziecka do przedszkola.

 • wspominajcie, że czekają tam inne dzieci, które chcą się z nim bawić
 • nie straszcie dzieci przedszkolem i nauczycielkami („zobaczysz w przedszkolu to Cię nauczą …, albo w przedszkolu to Ci dopiero pokażą…”)
 • wykorzystajcie zbliżające się miesiące na rozwój samodzielności dzieci – jedzenie, ubieranie się, korzystanie z toalety, da to bowiem dziecku poczucie pewności, a co za tym idzie spokoju.

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM JUŻ MOGĘ I POTRAFIĘ

 •  samodzielnie jeść (umiem pić z kubeczka, gryźć pokarmy twarde np. jabłko, marchewkę)
 • korzystać z toalety, sygnalizować swoje potrzeby fizjologiczne
 • samodzielnie umyć ręce i buzię
 • samodzielnie zdejmować i zakładać podstawowe części garderoby
 • rozpoznawać swoje rzeczy wśród innych (dobrze jest dać rzeczy które już nosiło, a nie prosto ze sklepu, lub takie, które samo wybrało. Wszystkie rzeczy pozostawione na wypadek konieczności przebrania dziecka muszą być podpisane i umieszczone w podpisanym worku tekstylnym)
 • próbować samodzielnie wycierać nos
 • znać swoje imię i nazwisko
 • umieć o coś poprosić lub zapytać

Ważna jest także Państwa postawa w pierwszych dniach uczęszczania dziecka do przedszkola, gdyż dziecko wyczuwa doskonale emocje i je przejmuje – zatem SPOKÓJ. Wyjdźcie z domu wcześniej, by nie poganiać malucha i nie wprowadzać nerwowej atmosfery.

Zdecydowanie i spokojnie żegnajcie się z pociechą, ale nie za długo, by nie przedłużać trudnego momentu rozstania.

Płaczącemu dziecku powiedzcie, że teraz pocieszy go Pani, ponieważ Wy musicie spieszyć się do pracy, by równie szybko wrócić po niego do przedszkola. W pierwszych dniach, gdy powiecie dziecku, że będziecie zaraz po obiedzie, to tak bądźcie i nie łamcie danego słowa, da to dziecku poczucie bezpieczeństwa. Często sprawdza się model stopniowego wydłużania czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Dziecko, które rozpoczyna uczęszczanie do przedszkola powinno być samodzielne
w czynnościach samoobsługowych takich jak korzystanie z toalety, jedzenie łyżką i widelcem, picie z kubka, zakładanie butów i innych części garderoby.

Oczywiście w pierwszych miesiącach panie nauczycielki i pomoce nauczyciela wspierają dzieci, pomagają i kontrolują wykonywane czynności. Rolą Państwa, jako rodziców jest podjęcie takich działań w domu, aby dziecko miało okazję do ćwiczenia tychże czynności.

Ważne jest także dostosowanie garderoby dziecka, tak aby była wygodna i łatwa
do samodzielnego założenia np. buty na rzepy a nie wiązane, spodnie dresowe lub leginsy a nie jeansy zapinane na guzik i zamek itp.

W jednej grupie może być maksymalnie 25 dzieci.

Zajęcia dodatkowe to:

Język angielski- 3x w tygodniu

Rytmika- 2x tygodniu

Zajęcia taneczne- 1x w tygodniu

Logopedia dla dzieci od 5 roku życia- 1x w tygodniu

Warsztaty plastyczne- 1x w miesiącu

Religia, na życzenie rodziców- 1x w tygodniu

Wszystkie w/w zajęcia są bezpłatne.

Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, z wyjątkiem religii, która jest organizowana w przedszkolu na wniosek rodziców.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jesteśmy zobowiązani do przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Oznacza to, że przedszkola muszą zapewnić każdemu dziecku bezpłatną naukę języka obcego nowożytnego.

Rytmika – to zajęcia z  umuzykalnienia, które realizują podstawę programową dotyczącą rozwoju muzycznego, kształtowania zdolności twórczych dziecka ale także wpływają na rozwój koordynacji ruchowej, aparatu mowy i rozwój społeczny.

Z pomocy logopedycznej korzystają dzieci od  5 roku życia, które zostały zbadane
i  zakwalifikowane przez specjalistę. Ponieważ zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, dla uzyskania efektów terapeutycznych, ważne jest aby ćwiczenia zalecane przez logopedę były wykonywane przez dzieci w domu, wspólnie z rodzicami.

Na opłatę za przedszkole składają się dwie pozycje:

– opłata godzinowa

– opłata za wyżywienie

Pobyt dzieci w godzinach od 8.00 do 13.00 jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszt dwóch posiłków (I i II śniadania) w wysokości 6 zł dziennie.

Każda godzina pobytu dzieci przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1 zł.

Koszt całodniowego wyżywienia wynosi 13 zł.

Wysokość odpłatności jest zatem uzależniona od ilości zadeklarowanych w umowie płatnych godzin oraz od ilości dni roboczych w danym miesiącu.

Przedszkole korzysta z usług firmy cateringowej MBDJ spółka z o.o.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

9:00 – śniadanie

11:30 – II śniadanie

14:00 – obiad

Tak, w przedszkolu uwzględniane są diety np. bez laktozy, bez glutenu, bez jaja itp.

Aby dziecko korzystało z diety eliminacyjnej konieczne jest przedłożenie przez rodziców zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Każdą nieobecność dziecka należy zgłaszać najlepiej w formie sms na numer przedszkolny +48  722 110 107, najpóźniej do godziny 7:30 w dniu nieobecności.

Brak zgłoszonej nieobecności powoduje naliczenie opłat za posiłki. Rodzice są zobowiązani powiadomić Przedszkole o długości nieobecności dziecka. Po długiej nieobecności, jeżeli dziecko ma przyjść do przedszkola prosimy rodziców o wcześniejsze poinformowanie, aby można zamówić posiłek. Jest to bardzo istotne zwłaszcza jeżeli dziecko korzysta ze specjalistycznej diety.

Dzieci prosimy przyprowadzać do godziny 8:30.

O tej godzinie rozpoczynają się zajęcia poranne, czasami są to także zajęcia dodatkowe.

Jeśli dziecko źle się czuje, mierzona jest mu temperatura, rodzice informowani są telefonicznie o stanie zdrowia dziecka i proszeni są o jego odebranie.

Dziecku zapewnione jest miejsce odpoczynku na materacu.

Jeżeli wiedzą Państwo, że z przyczyn losowych nie zdążą odebrać dziecka do godziny 17.00 to przede wszystkim należy poinformować o tym nauczyciela dzwoniąc na numer przedszkolny.

Rodzice zgodnie z zapisami umowy, zobowiązani są do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 17.00 w wysokości 60 zł.

Jeżeli dziecko zostanie pozostawione, a kontakt z rodzicami nie będzie możliwy, to podejmowane są kolejne kroki zgodnie z procedurami przyprowadzania i odbiory dziecka
z przedszkola.

Podstawą prawną rozwiązującą te kwestie jest Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami
z dnia 12 kwietnia 2019 r.  (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2019 r.)

Zgodnie z jej zapisami nauczyciel nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek leków.

Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu dziecka w przedszkolu przez pracowników może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Nie każdy pracownik musi przyjąć ten obowiązek.

Przedszkole pracuje 11 miesięcy, zamknięte jest w lipcu lub sierpniu, co roku w innym miesiącu (naprzemiennie).

Placówka funkcjonuje w okresach okołoświątecznych oraz w ferie. Z uwagi na zmniejszoną ilość uczęszczających dzieci zajęcia organizowane są wówczas w grupach łączonych. Zgodnie z zapisem zawartym w Statucie przedszkola § 28 ust. 8 :

„Ze względów organizacyjnych w dniach przedświątecznych, między poszczególnymi świętami lub w innych okolicznościach, przedszkole zapewnia opiekę przy liczbie zgłoszeń dzieci większej niż 20”.

Szczegółowe zasady i informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym dotyczące kryteriów
i punktacji, zawarte są w umieszczonym na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA 
Regulaminie rekrutacji

 

Podstawowe informacje:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu wniosek
  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów
  w okresie od 1 marca do dnia 12 marca 2021 roku.
 2. Rekrutacja do przedszkola jest prowadzona drogą elektroniczną poprzez stronę internetową nabor.pcss.pl/komornikiz wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR.
 3. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową nabor.pcss.pl/komorniki
 4. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, następnie wydrukować
  i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
  do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
 5. Rodzic może wybrać trzy przedszkola, ale dokumenty składa do przedszkola pierwszego wyboru/pierwszej preferencji (we wniosku zaznacza kolejność wybranych przedszkoli wg preferencji drugą i trzecią).

Podstawą pracy w przedszkolu powinna być zabawa i różnorodna działalność dziecka, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki pisania i czytania, a w konsekwencji odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Wsparcie to jest realizowane w szczególności poprzez różnego rodzaju zabawy i gry dydaktyczne.

Zatem korzystanie z podręczników w wychowaniu przedszkolnym jest nie tylko niekonieczne, ale wręcz niezalecane. W naszym przedszkolu korzystanie z pakietów edukacyjnych zawierających książki i karty pracy możliwe jest jedynie w grupie najstarszej realizującej roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci potrzebują określenia granic, wyznaczenia tego co jest dozwolone, a czego nie wolno. „Kodeks  przedszkolaka”  ustalany co roku wspólnie z dziećmi, ma wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad. Zarówno wzmocnienia negatywne, jak
i wzmocnienia pozytywne odnoszą skutek wtedy, gdy stosuje się je na podstawie dobrej znajomości poszczególnych dzieci, z uwzględnieniem ich osobowości. Musi być także zachowana współpraca pomiędzy wychowawcami i rodzicami, gdyż jako przedszkole nie dysponujemy tak dużym wachlarzem możliwych wzmocnień.

Szczególnie skutecznym środkiem wychowania są wzmocnienia pozytywne, które mogą mieć w przedszkolu formę np.:

* Pochwały indywidualnej

* Pochwały wobec grupy, nagrodzenie oklaskami

* Pochwały przed rodzicem

* Wyznaczania dziecka do prowadzenia wybranej zabawy

* Przydzielenia ważnego zadania do wykonania, wybór na „ważną osobę” np. dyżurnego.

* Wyznaczenie dziecka na „pomocnika” przy realizacji określonego zadania.

* Możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy działalności, zabawy,   czytanej książki itp.

* Drobne nagrody rzeczowe np. emblematy naklejki, pieczątki

Ustalając pozytywne wzorce postępowania należy również pamiętać o ustaleniu konsekwencji za brak podporządkowania się ustalonym zasadom, czyli wzmocnienia negatywne, które mogą w przedszkolu mieć formę np.:

* Upomnienia słownego  indywidualnego (przypomnienie obowiązujących zasad)

* Poinformowania rodziców o przewinieniu

* Czasowego odsunięcie od zabawy (w atmosferze spokoju i rzetelnej informacji, dotyczącej czynu, nie uderzające w charakter dziecka)

* Wyciszania dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku

* Rozmowy na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)

* Zastosowania aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

Nasz system wychowawczy opieramy na zasadach „Pozytywnej dyscypliny”- jest to  metoda wychowawcza, oparta na wzajemnej miłości i szacunku, która czerpie z psychologii indywidualnej A. Adlera. Zakłada uprzejmość i stanowczość jednocześnie, a interakcję dorosły – dziecko opiera na wolności i porządku. Przyjmuje przy tym, że w miejsce braku wyboru (co jest typowe dla tradycyjnie pojmowanej dyscypliny), dziecko posiada ograniczony wybór uwzględniający granice innych ludzi.