Zajęcia dodatkowe

W PRZEDSZKOLU TĘCZOWE KREDKI

JĘZYK ANGIELSKI

3 razy w tygodniu

W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone będą 3 x w tygodniu przez panią: Agnieszkę Jaworek Absolwentkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydział Neofilologii; specjalność etnolingwistyka.

Nauka odbywa się w sposób zbliżony do przyswajania języka ojczystego; wykorzystywanie zabawy i tzw. Języka nianiek czyli języka dostosowanego do możliwości małego dziecka, takiego którego używają mamy komunikując się ze swoimi dziećmi.

Zajęcia w języku angielskim: dzieci uczą się całościowo, tłumaczenie wyrazów na język polski nie jest konieczne, gdyż zajęcia prowadzone są w tak obrazowy sposób, że używanie języka ojczystego staje się zbędne. Język polski wykorzystywany jest sporadycznie.

Prowadzący

Agnieszka Jaworek – Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydział Neofilologii; specjalność etnolingwistyka.

3x

w tygodniu

RYTMIKA

2 razy w tygodniu

Zajęcia prowadzone będą 2 x w tygodniu przez panią Katarzynę Zieloną, Absolwentkę Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki w zakresie rytmiki. Celem kształcenia na zajęciach rytmiki jest rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca oraz dyspozycji psychofizycznych dzieci. Zostają one osiągnięte przez rozwijanie umiejętności słuchowo-głosowych, słuchowo-ruchowych oraz koordynacji słuchowo-ruchowej

Prowadzący

Katarzyna Zielona – Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki w zakresie rytmiki.

2x

w tygodniu

DOGOTERAPIA

2 razy w miesiącu

Zajęcia z dziećmi prowadzić będzie pani Agnieszka Mąderek z Przyjaciel na 4 łapy wraz ze Śnieżką – Labradorem retrieverem i Aferą – Goldenem retrieverem. Zajęcia odbywać się będą 2 x razy w miesiącu.

Celem zajęć z dogoterapii jest:

Kształtowanie pozytywnych emocji dziecka w kontakcie z psem, wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności lokomotorycznych, wielopłaszczyznowe oddziaływanie psa na zmysły dziecka tj.: wzrok, słuch, dotyk, węch, ćwiczenie koncentracji uwagi, wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, poznawanie i wypowiadanie prostych komend np. Siad, relaksacja, wyciszanie emocji.

Prowadzący

Agnieszka Mąderek z Przyjaciel na 4 łapy wraz ze Śnieżką – Labradorem retrieverem i Aferą – Goldenem retrieverem.

2x

w miesiącu

TAŃCE NA WESOŁO

1 raz w tygoniu

Zajęcia muzyczno-ruchowe będące fuzją tańca i gimnastyki. Choreografia kursu łączy w sobie różne style: hip-hop, salsa, mambo, cha-cha, twist i wiele innych.

Ćwiczenia wzmacniają mięśnie, poprawiają kondycję i koordynację ruchową, a przede wszystkim powodują wzrost optymizmu i wprawiają w dobre samopoczucie.
Proste kroki taneczne, ciekawe kombinacje ruchów i motywująca muzyka stwarzają przyjazną atmosferę treningu przez zabawę. W naszym przedszkolu zajęcia te prowadzić będzie pani Kasia Zielona 1x w tygodniu

Prowadzący

Katarzyna Zielona – Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki w zakresie rytmiki.

1x

w tygodniu

LOGOPEDIA DLA 5,6-latków

1 raz w tygoniu

Głównym celem prowadzonych lekcji będzie:

  • Profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy (przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków, diagnozowanie logopedyczne),
  • Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w dalszej edukacji szkolnej,
  • Terapia powstałych już wad oraz zaburzeń (indywidualne ćwiczenia do powtarzania dla każdego dziecka)

Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko wyrośnie, że jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole. Nad nieprawidłowościami należy pracować od momentu wystąpienia, aby zapobiec ich pogłębianiu się i dalszym konsekwencjom. W Tęczowych Kredkach oferujemy możliwość skorzystania z zajęć profilaktycznych, które odbywać się będą 1 x w tygodniu

Prowadzący

Pani Grażyna Golińska-Borowiak

1x

w tygodniu

RELIGIA

1 raz w tygoniu

Zajęcia prowadzone będą na życzenie rodziców dla dzieci 4 i 5 letnich zajęcia mają przybliżać naszym przedszkolakom religię rzymsko-katolicką w przystępny sposób, poprzez wspólną rozmowę i zabawę.  Dzieci poznają prawdy religijne, rok liturgiczny i związane z nimi uroczystości i święta. Nauka religii odbywać się będzie w przedszkolu 1 x w tygodniu

Katecheta

Pan Mateusz Woźniak

1x

w tygodniu

WARSZTATY WIATRAKI

Warsztaty tematyczne prowadzone przez Pracownię Edukacyjną Wiatrak.

O Pracowni:

Pracownia Edukacyjna Wiatrak to strefa autonomiczna, w której dzieci i ryby mają głos. To przestrzeń wolności: myślenia, mówienia i tworzenia oraz dialogu dzieci z dziećmi i dzieci z dorosłymi. To miejsce spotkań małych obywateli świata, w którym wspólnie odkrywają, eksperymentują, dziwią się, dociekają, pytają, dyskutują, wyrażają siebie, fantazjują, a przede wszystkim wspaniale się bawią.
Wszystko to dzieje się w kameralnej atmosferze i otoczeniu akwariów z rybami, które nie tylko inspirują, ale również rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kształtują pozytywne relacje pomiędzy dziećmi i naturą.
Tutaj zawsze wieją dobre wiatry, Wiatrak nieustannie się kręci i generuje twórczą energię?

W Pracowni Edukacyjnej Wiatrak prowadzimy nieszablonowe interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci” (źródło:www.pracowniawiatrak.pl)

 

Pracownia

Edukacyjna Wiatrak

1x

na kwartał

WARSZTATY ARTYSTYCZNE – Spotkanie ze sztuką

1 raz w miesiącu

To twórcza i kreatywna zabawa poprzez zapoznanie z twórcami i ich dziełami, kierunkami w historii sztuki oraz nowymi technikami artystycznymi: grafiką, monotypią barwną i monochromatyczną, rysunkiem węglem artystycznym, pastelą olejną i suchą oraz malarstwem temperowym i akwarelą.

Prowadząca

Pani Adrianna Andryszewska

1x

w miesiącu

X