Szanowni Państwo!

Od 1 września 2020 r. nasze przedszkole przyjmie wszystkich przedszkolaków. Obowiązują nas nowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z 25 sierpnia 2020 r., w związku z powyższym zamieszczamy aktualne Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Publicznym Przedszkolu Tęczowe Kredki. Prosimy o zapoznanie się z proceduramu, załączonym oświadczeniem, ankietą oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które będą uczęszczac od 1 września 2020 roku
do przedszkola są zobowiązani do wydrukowania, podpisania oświadczenia, ankiety oraz klauzuli informacyjnej oraz dostarczenia do przedszkola do 31 sierpnia do godz. 10:00. Dokumenty w kopercie można wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach głównych budynku przedszkola lub przekazać osobiście pracownikowi.

Dostosowując się do zaleceń GIS dotyczących organizacji opieki w przedszkolu rekomendujemy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ramach godzin otwarcia danego oddzialu, do którego uczęszcza dziecko:

Kraina żółta 6:30-15:30

Kraina niebieska 7:30-16:30

Kraina pomarańczowa 8:30-16:00

Kraina czerwona 8:00-17:00

Kraina granatowa 8:00-16:30

Kraina zielona 7:00-16:00

Kraina fioletowa 7:30-15:30

 

Dyrektor przedszkola-Elżbieta Majchrzak