INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

 

 

Temat kompleksowy: Smaczne warzywa i owoce

19.10.2020 – 23.10.2020

Czas realizacji : Październik

 

ZADANIE PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

–     Utrwalenie i wzbogacanie wiedzy na temat wybranych owoców i warzyw.

–     Kształtowanie wartości społecznych – dzielenie się,

–     Zastosowanie poznanej techniki plastycznej – wydzieranie w pracy      plastycznej – Warzywno-owocowy koszyk”.

–    Nauka rozpoznawania prawej i lewej strony ciała,

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

–      Zapamiętanie fragmentu tekstu piosenki „Hej , pada, pada deszczyk”.

–      ćwiczenie sprawności manualnej,

–      Rozwijanie poczucia rytmu i reagowania na sygnał         nauczyciela,

–      wzbogacanie słownictwa,

BUDOWANIE POSTAW

–     Umiejętność zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z łazienki i         zabawy w Sali,

–      Kształtowanie szacunku wobec innych i umiejętność współpracy

w grupie,

 

Temat kompleksowy: MOJE ZMYSŁY

26.10.2020 – 30.10.2020

Czas realizacji : Październik

 

ZADANIE PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY

–     Utrwalenie i wzbogacanie wiedzy na temat rodzajów zmysłów –węch, smak, wzrok, dotyk.

–     Kształtowanie wartości społecznych – dzielenie się,

–     Poznanie techniki plastycznej – malowanie palcami,

–     Nauka rozpoznawania prawej i lewej strony ciała,

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  –      Nauka spiewania piosenki „Hej , pada, pada deszczyk”.

–      ćwiczenie sprawności manualnej,

–      umiejętność rozpoznawania zmysłami przedmiotów,

–      Rozwijanie poczucia rytmu i reagowania na sygnał         nauczyciela,

–      wzbogacanie słownictwa,

BUDOWANIE POSTAW

–     Umiejętność zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z łazienki i zabawy w Sali,

–      Kształtowanie szacunku wobec innych i umiejętność            współpracy w grupie,