Praca plastyczna wykonana łączeniem technik: malowanie farbami, modelowanie plasteliną, wyklejanie krepiną.

X