Powitanie Zimy rozpoczęliśmy od opowiadania „Jak miś Antol zachorował” – przypomnienie o konieczności wkładania czapek, rękawiczek i  szalików przed wyjściem na dwór. Wykonanie pracy plastycznej (przyklejanie gotowych elementów na postać misia). Następnie aby przywołać Panią Zimę dzieci wykonały taniec „Witamy Panią Zimę” była również „Bitwa na śnieżki” , „Zimowe zagadki” oraz  „Kalambury”.