Dzieci porównywały wielkości, kształt, ubarwienie jajek różnych ptaków (strusia, gęsi, kury i przepiórki). Klasyfikowały jajka wg danego kryterium. Wzięły udział w zabawie ruchowej „jajko na łyżce”. Na zakończenie uczestniczyły w zabawie kreatywnej „przekształcanki jajowe”- zmienienie sylwet w coś zupełnie nowego poprzez dorysowanie brakujących elementów.

X