Szanowni Państwo,

Informujemy, że organ prowadzący Przedszkole Tęczowe Kredki w Plewiskach
nie podjął decyzji o otwarciu przedszkola 6 maja br.. Informacje będą przekazywane
na bieżąco.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, nauczycieli
i pracowników przedszkola musimy zaplanować organizację przedszkola kierując się wytycznymi MEN, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
W wytycznych zaleca się między innymi:

  • ograniczenie liczebności grupy przedszkolnej;
  • w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice
    nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • wprowadzenie zaostrzonych procedur bezpieczeństwa, do których mają się stosować nauczyciele, pracownicy przedszkola i rodzice.

Zaplanowanie organizacji pracy przedszkola jest możliwe na podstawie analizy zebranych danych od Państwa informacji o potrzebie i zamiarze skorzystania z opieki  w nowych warunkach. Informacje prosimy przekazać nauczycielowi prowadzącemu grupę. Zebrane od Państwa informacje posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola

Informujemy, że przedszkole  działać będzie w nowym systemie sanitarnym
i pełnić jedynie funkcję opiekuńczą, bez zajęć edukacyjnych. Dzieci nie będą miały możliwości korzystania z placu zabaw  oraz wychodzenia na zewnątrz budynku, nie będzie też leżakownia, mycia zębów.

Praca zdalna dla dzieci pozostających w domach będzie kontynuowana.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia rodzic nie ma obowiązku posyłania dziecka
do przedszkola, może do 24 maja korzystać z prawa do przedłużonego zasiłku opiekuńczego.

Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego postawiło przed nami, jako społeczeństwem, ale również jak wielki ogrom pracy nałożyło na Rodziców.

Pamiętajmy jednak, że wprowadzone ograniczenia są po to, by ochronić zarówno dzieci, jak
i nas wszystkich przed niebezpiecznymi i dotąd nieznanymi skutkami pandemii koronawirusa.

Zapewniamy Państwa, że w naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem dzieci i pragniemy Państwa zapewnić o naszym wsparciu w tej niełatwej dla wszystkich sytuacji. Bądźmy przykładem dla naszych dzieci jak zachować się wobec stanu zagrożenia.

Po przeanalizowaniu warunków wznowienia pracy i ocenie możliwości ich wdrożenia zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wznowieniu pracy przedszkola, która zostanie Państwu przekazana.

Zachęcam do śledzenia  informacji publikowanych na naszej stronie internetowej przedszkola.

Dziękuję rodzicom za zaangażowanie i wspieranie dzieci, kontakt z nauczycielami
w realizacji kształcenia zdalnego.

Życzę dużo zdrowia, wytrwałości dzieciom i rodzicom.

Dyrektor przedszkola Elżbieta Majchrzak