Postępowanie Rekrutacyjne

2021/2022

Dziecko radosnym twórcą…
Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.
Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

X